Information om medlemskap

Medlemsavgifter

Vi har numera löpande ”12-månadersavgift” vilket innebär att medlemskapet sträcker sig 12 månader framåt, från den dag medlemsavgiften finns på vårt bankgirokonto. Man får en påminnelse med epost ca 1 månad innan det är dags att förnya medlemsskapet.
Eftersom all vår information till medlemmar skickas via epost är det viktigt att du meddelar oss din epostadress när du blir medlem. (Skriv med den i meddelandet när du betalar in avgiften.)

Normal medlemsavgift: 300:-
Familj: 400:-
Ungdom (till och med 24 år) 150:-
Inbetalas till Bankgiro:
eller Swish
5599-1905
1236716203

OBS! Glöm inte ange namn och att det gäller medlemskap. Om det är första gången du betalar vill vi även att du anger epostadress så att vi kan kontakta dig.