Studiofoto

Sedan år 2016 äger klubben en del utrustning för studiofotografering: studioblixtar, bakgrund etc. Som medlem i klubben har du möjlighet att använda denna utrustning på plats i ABF:s lokaler. Förutsättningen är att du genomgått en liten introduktionskurs så att du vet vad som finns och hur man hanterar det. Kursen ges med ojämna mellanrum då det finns  någon eller några som är intresserade.

Kontakta Susanne Svensson (ann-sus@hotmail.com) för mer information.

Studioblixt och kamerablixt
Studioblixt och kamerablixt