Vår Facebook-grupp

Även om vi i Falkenbergs fotoklubb ser vi det per­sonliga mötet med andra fotografer som  en bra möj­lighet att komma vidare i det egna skapandet betyder inte det att vi inte möts på andra sätt. Vi har en grupp på Facebook som också är väldigt aktiv, där diskuterar vi mycket kring foto och delar även med oss av tankar kring varandras bilder.

I gruppen kommer också spontana förslag på vad vi ska göra utanför de mer organiserade säsongsaktiviterna.

Gruppen hittar du på https://www.facebook.com/groups/322448297847732/