Programmet fylls på

Rullande över dagarna kommer vi erbjuda korta workshops med enkla tips och korta frågestunder på olika teman. Klart är att vi kommer ge tips om:

Lightroom på lite olika teman.
Photoshop Elements och redigeringstips.
Knapparna på din kamera och tips på användbara inställningar.
Bildspel och tips om enkla lättillgängliga program.
Studioljus och tips om hur du kan använda det.
Bildmontering och hur det lyfter bilden när du vill visa den på väggen hemma eller i en utställning.