Tävlingar

Här hittar du information om de olika tävlingar som klubben anordnar.

Tävlingsbestämmelser

Klubbmästerskap

Till klubbmästerskapet har varje medlem rätt att lämna in maximalt tre bilder. Klubbmästerskapet har inget tema. Bilderna ska uppfylla följande krav:

  • Utskrivna bilder i färg eller svartvitt/monokromt.
  • Varje bild får vara maximalt 40×50 cm, inklusive kartong/passepartout.
  • Bilderna ska vara märkta på baksidan med både signatur och titel eller nummer.

Inlämning sker senast på decembermötet och resultatet redovisas på årsmötet. Bilder från minst fyra fotografer ska ha inkommit för att tävlingen ska gå av stapeln.

Bilderna bedöms av en utomstående jury som utser vilken fotograf som blir 1:a, 2:a respektive 3:e pristagare. 1:a pristagare föräras en inteckningen i klubbens vandringspokal som skänkts av Torsten Davidsson.

Tematävlingar

I anslutning till utflykter och andra aktiviteter kan ordnas tävlingar. Beroende på aktivitetens karaktär formulerar styrelsen tävlingsreglerna. Dessa tävlingar och regler annonseras i anslutning till att säsongens program presenteras.

Följande målsättningar ska styrelsen ha i åtanke för tematävlingarna:

  • Bilderna bör har någon koppling till aktiviteten.
  • I första hand prioriteras digitala, projicerade bilder.
  • Det bör ordnas minst en tävling per säsong.
  • Minst en tävling bör bedömas av utomstående jury.

– Bestämmelserna antogs på medlemsmötet den 18 mars 2010

(Om du skickar in bilder till digitala tävlingar, tänk på att inte skicka för stora filer. Läs om hur du bör skala ner bilderna här: Skala om bilder .)

Tävlingsjury

Om din fotoklubb behöver en tävlingsjury så kan vi ställa upp. Kontakta vår jurygrupp.