Information om medlemskap

Medlemsavgifter

Vi har löpande ”12-månadersavgift” vilket innebär att medlemskapet sträcker sig 12 månader framåt, från den dag medlemsavgiften finns på vårt bankgirokonto. Man får en påminnelse med epost ca 1 månad innan det är dags att förnya medlemskapet.
Eftersom all vår information till medlemmar skickas via epost är det viktigt att du meddelar oss din epostadress när du blir medlem. (Skriv med den i meddelandet när du betalar in avgiften.)

Normal medlemsavgift: 300:-
Familj: 400:-
Ungdom (till och med 24 år) 150:-
Inbetalas till Bankgiro
eller Swish
5599-1905
1236716203

OBS! Glöm inte ange namn och att det gäller medlemskap. Om det är första gången du betalar vill vi även att du anger epostadress så att vi kan kontakta dig.

Samarbete med Halmstad fotoklubb

Från och med 1 januari 2019 har vi ett samarbete med Halmstad Fotoklubb kring medlemsavgifter för den som vill vara medlem i båda klubbarna. En person har sitt huvudsakliga medlemskap i en av klubbarna (huvudklubben) och betalar där full avgift. Om personen vill vara medlem även i den andra klubben betalas ytterligare en halv medlemsavgift till huvudklubben. (För ungdom/studerande eller familjemedlemmar gäller fullt och halvt belopp av motsvarande avgift.) Medlemmen betalar in den sammanlagda totala avgiften till sin huvudklubb som sedan meddelar den andra klubben om att en inbetalning är gjord. Meddela vid inbetalningen att det gäller dubbla medlemskap.

Riksförbundet Svensk Fotografi

Falkenbergs Fotoklubb är med i Riksförbundet Svensk Fotografi. Det innebär att våra medlemmar kan delta i deras olika aktiviteter och tävlingar. Om du vill delta i någon av RSF:s tävlingar så sponsrar vi med 50% av avgiften, kontakta kassören för info om hur det går till. Medlemskapet i RSF innebär också att du får rabatt på bildprodukter från JapanPhoto, kontakta sekreteraren för att få reda på hur det går till.

GDPR policy i pdf-format