Tore Hagman: Dagar att minnas

Torsdag 14 februari KL 18.30

Fotografiska bilder är som minnesanteckningar. Tore Hagman gör nedslag i sina fotografiska dagböcker och berättar om upplevelser han burit med sig. Bilderna blir en påminnelse om hur tiden påverkat och förändrat både landskapet och människan.  Tore Hagman har varit yrkesverksam som fotograf sedan början av 1980-talet. Han fotograferar med stor bredd, men är kanske mest känd för sina bilder från odlingslandskapet och samspelet mellan mark och människor. Han söker sina motiv med både dokumentär och estetisk utgångspunkt. Han är flitigt anlitad som föredragshållare och har svarat för bilderna i ett trettiotal böcker.

Se bilder på http://torehagman.com

OBS! Lokal: Blackboxen i Falkhallen
Entré: 100 kr

Biljetter kan förköpas genom att sätta in 100 kr på fotoklubbens bankgiro (glöm inte ange ditt namn och att det gäller Tore Hagman). Man kan också vända sig till Görans Ram & Bildhall på Murarevägen i Falkenberg för biljetter.

Tore Hagman (poster i pdf-format)