I luften Foto: Magnus Karlsson

I luften

3. I luften. Foto: Magnus Karlsson

3. Dynamiskt ren och klar bild. Tagen vid rätt tillfälle, bra timing. Blixt/strålkastare? Snyggt ljus.
Foto: Magnus Karlsson