Uppdrag: Kvällsfoto

Tisdag 25 oktober

Till denna kväll ska alla ha funderat ut uppdrag på temat kvällsfoto. Vi börjar kvällen med att skriva ner och slumpa ut de olika uppdragen till varandra. Sedan går vi ut i mörkret och försöker lösa de uppgifter vi fått. Hinner du inte fär­digt kan du fortsätta någon annan kväll. Vi redovisar uppdragen på sä­song­ens sista möte.

Klockan 18:30, ABF:s lokaler, Lasarettsvägen 11.