Resultat: Klubbmästerskap 2022

I anslutning till årsmötet den 12 februari redovisades resultatet av 2022 års klubbmästerskap.

Det var 19 deltagande fotografer som lämnat in sammanlagt 52 bilder. Bilderna har bedömts av en jury från Ystads fotoklubb. Vi gratulerar alla som placerat sig och tackar Ystad FK för deras insats. Speciellt stor grattis till Pär Mårtensson som kan titulera sig klubbmästare!

1 – Pär Mårtensson, Cape Town

KM2022_01_PärMårtensson_CapeTown_Township
Cape Town Township Foto: Pär Mårtensson

En svart/vit bild med fint ljus, som faller in snett bakifrån, och en tilltalande gråskala med lagom kontraster. Den svävande röken skapar mystik åt bilden. Utmärkt komposition med ögat i rökringen. Den väldigt oskarpa handen är möjligen lite för dominerande.

2 – Pär Mårtensson, Berlin

KM2022_02_PärMårtensson_Berlin
Berlin Foto: Pär Mårtensson

En minimalistisk bild uppbyggd av rena linjer och med en begränsad färgskala i en väldigt balanserad komposition. Trots sin enkelhet lever bilden, mycket på grund av den rörelse som illustreras av den ensamma kvinnans steg. Ljuset i hennes ansikte och på hennes arm ligger väldigt fint och hennes placering är perfekt. Oregelbundenheten i de randiga fälten är tilltalande.

3 – Pär Mårtensson, Oslo

KM2022_03_PärMårtensson_Oslo
Oslo Foto: Pär Mårtensson

Bilden domineras av alla de fyrkantiga gluggarna med sina ljusgenomsläpp. Färgerna är väldigt begränsade till den gröna belysningen som på ett mjukt sätt vägs upp av de rödaktiga detaljerna i kvinnans klädsel. Oskärpan i spegelbilden, både när det gäller kvinnans spegelbild och ljusgluggarnas, mjukar upp bilden. Eventuellt skulle bilden vunnit på att skäras i överkant så att trekanten, som bildas av taket, hade tagits bort.

4 – Thomas Kerkai, Malik

KM2022_04_ThomasKerkai_Malik
Malik Foto: Thomas Kerkai

En monokrom bild med spänning, som främst alstras av kraften i vågornas vattenkaskader. En fin linje skapas i vågrörelsen nerifrån bildens höger hörn och upp mot måsen som kämpar i motvind. Måsens placering i bilden är perfekt och balanserar fyrens siluett på ett bra sätt. Möjligen kunde kontrasten i bilden dämpats något.

5 – Micke Aspenström, Utsikt

KM2022_05_MickeAspenström_Utsikt
Utsikt Foto: Micke Aspenström

En rofylld stämningsbild med katten som sitter inne på den gamla kistans välvda lock och spanar ut genom de spröjsade fönstrens lite diffusa glas. Katten har en balanserad placering i bilden och dess blick tycks riktad ut genom en av de spröjsade rutorna. Bilden har ett vackert ljus och en lagom kontrast.

6 – Magnus Karlsson, Steget

KM2022_06_MagnusKarlsson_Steget
Steget Foto: Magnus Karlsson

En bild med tilltalande ljussättning där ljuset på foten väl motiverar bildens titel. En bild med en tilltalande stämning. Motivet har en markerad diagonal uppifrån högerhörnet, via den stående personens blick ner till den liggande och hennes hårsvall som pekar rakt in i det nedre vänstra hörnet. Bilden är dock något oskarp och högdagrarna på den liggande lite för tonlösa.

7 – Micke Aspenström, Kvarnen

KM2022_07_MickeAspenström_Kvarnen
Kvarnen Foto: Micke Aspenström

En bild som för tankarna till en historisk tid med det gamla kulturlandskapet och kvarnen i centrum. Vägen och dess markering leder blicken in i bilden, Trädridåns raka vänsterkant leder sen upp mot molnen som tillsammans med trädridåns sluttande högerkant och kvarnens vingar markerar en diagonal ner åt höger. Bilden har bra skärpa och lagom kontrast.

8 – Svenning Carlsson, Norrbergs Motala

KM2022_08_SvenningCarlsson_NORBERGS Motala
NORBERGS Motala Foto: Svenning Carlsson

En charmig bild med fina färger och en tilltalande neutralt oskarp bakgrund. Den lilla blåmesen inramas på ett utmärkt sätt av redskapets handtagsöppning. Fågeln har dessutom haft vett att placera sig precis rätt för att ge balans åt bilden.

9 – Mats Dahlbom, Hamnen

KM2022_09_MatsDahlbom_Hamnen
Hamnen Foto: Mats Dahlbom

Stämningsfull kvällsbild där den stora förtjänsten ligger i vattnets rörelser. Båten borta till vänster ger djup åt bilden och kondens-strimman efter flygplanet ger liv. Kranarna tillsammans med vindmöllorna skapar en diagonal. Dock borde den stolpe, som står längst ut i högerkant på bilden, tagits bort.

10 – Thomas Kerkai, Kullen

KM2022_10_ThomasKerkai_Kullen
Kullen Foto: ThomasKerkai

Är det dimmor eller är det utsuddade vågrörelser nere mellan klipporna i förgrunden? Hur som helst bidrar de till att skapa mystik i bilden där de bildar kontrast till de vasst markerade klipporna. Vackra molnformationer men klipporna till höger är lite urtvättade.