Jazz i rörelse. Foto: Magnus Karlsson

1. Jazz i rörelse. Foto: Magnus Karlsson

1. Jazz i rörelse. Foto: Magnus Karlsson

Juryns kommentar: Fotografen har fångat en bild med mycket energi. Här utnyttjas rörelsen som en central del i bildens budskap. Det är en dynamisk bild med en välgjord konvertering. Den gör sig helt rätt i svart/vitt.