Bryggfoto. Foto: Magnus Karlsson

10. Bryggfoto. Foto: Magnus Karlsson

10. Bryggfoto. Foto: Magnus Karlsson

Juryns kommentar: En symmetriskt härlig bild. Den är balanserad och enkel. Människorna i bilden är pricken över i. Det är ett harmoniskt skymningsljus, men vi undrar om vitbalansen kunde justerats något.