Höstaster. Foto: Christian Thyrsted

11. Höstaster. Foto: Christian Thyrsted

11. Höstaster. Foto: Christian Thyrsted

Juryns kommentar: Vi får känslan av oljemålning när vi tittar på bilden. Det är ett fint ljusspel i bilden. Bilden känns något överarbetad. Vi tycker också att fotografen skulle jobbat mer med det gröna så att nyanserna passar varandra (nedre vänstra hörnet). Blomman känns också lite för centrerad.