Hängbjörk. Foto: Leif Wadensten

12. Hängbjörk. Foto: Leif Wadensten

12. Hängbjörk. Foto: Leif Wadensten

Juryns kommentar: En bild med harmonisk färgskala. Det är en dekorativ bild med skönt skärpedjup. Vi undrar hur det hade varit om fotografen vinklat kameran något upp eller ner för att undvika strandlinjen som nu känns som en kraftig linje mitt i bilden.