Fototävling: Fritid i Falkenberg

Under 2024 ordnar Rian kulturhistoria och Falkenbergs fotoklubb en fototävling på temat ”Fritid i Falkenbergs kommun”.

Skildra din omgivning, platser, aktiviteter och verksamheter med tema fritid. Vad erbjuds, vad gör du, vad hittar du på? Fotografera digitalt med kamera eller mobilkamera. Skicka in upp till tre bilder så bidrar du till en dokumentation av vår tid för framtiden. Foton fr.o.m. 1 december 2023 kan delta för möjligheten till vinterbilder.

Fullständiga regler finner du nedan.

Regler för fototävlingen ”Fritid i Falkenbergs kommun”. Ett samarbete mellan Rian och Falkenbergs fotoklubb.

 • Bilderna ska vara tagna i Falkenbergs kommun inom tidsramen 2023-12-01 – 2024-11-30. Fotografen skall vara bosatt i Falkenbergs kommun. Bilderna skall vara dokumentära och ha ett kulturhistoriskt värde.
 • Inga bildelement får tas bort eller vara ditlagda efter exponeringen.
 • Du får skicka in högst tre digitala bilder till tävlingen.
 • Du kan delta med bilder tagna med mobiltelefon, digitalkamera eller scannat analogt fotografi.
 • Du är ansvarig för att de bilder som skickas in inte kränker någon annans rättigheter eller är olagliga på något sätt.
 • När Du skickar in dina bilder till jury@falkenbergsfotoklubb.se, måste bildfilsnamnet ange: Fotografens namn, bildtitel, tid, plats och bildnummer. Till exempel: Fota Fotograf, Hobby, 240102 Rådhustorget 1. Skicka också med kontaktuppgifter i e-brevet t.ex.: Fota Fotograf, Falkenbergsvägen xy, telefonnummer, e-postadress.
 • Genom att skicka in bilder till tävlingen ger Du Rian rätten att använda fotona i egen verksamhet och att lägga in dem i Rians fotodatabas, i enstaka fall även i sociala media samt till slut ut på Digitalt Museum. Den bildlicens som kommer att åberopas är CC BY-NC-ND, se https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.sv . Bilderna kommer inte att användas kommersiellt.
 • Bedömningen av vinnarna kommer att baseras på kreativitet, estetik, originalitet/autenticitet och hur väl bilderna passar in på temat och vara kulturhistoriskt intressanta och dokumentära. Tio bilder utses som vinnare och de skall vara från tio olika fotografer.
 • Juryn och Rian förbehåller sig rätten att refusera bilder som inte bedöms uppfylla kraven.
 • Juryns och Rians beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.
 • Vinnarna kommer att kontaktas via e-post eller telefon och informeras om prisutdelningen. De tio monterade vinnarbilderna kan hämtas på museet Rian inom 1 månader efter utställningens slut. Ej hämtade bilder makuleras.

Övrigt

På offentliga platser och områden är fotografering tillåten. Om någon person direkt meddelar att vederbörande inte vill vara med på bild skall detta respekteras.

För att fotografera på privata platser och områden krävs tillåtelse av den som råder över området eller platsen.

Ett modell- och/eller egendomsavtal är ett bra sätt för att, modellen och/eller den som råder över ett privat område, skall kunna känna sig säker på hur bilderna kan komma att användas.

Maximalt 100 st. bilder skrivs ut.