Årsmöte nr 72

13 februari, söndag kl.16:00 – 18:00

Årsmötet, nr 72 i ordningen, hålls på ABF. OBS! Dag och tid.
Efter avslutade årsmötesförhandlingar kommer Bo Strömberg att berätta om ”Bilder och bildspel från när och fjärran”.
Därefter presenteras resultatet av 2021 års Klubbmästerskap av Magnus Karlsson, ordförande i fotoklubbens jurygrupp.