Årsmöte nr 73

12 februari, söndag kl.16:00 – 18:00

Årsmötet, nr 73 i ordningen, hålls på ABF.
Efter avslutade årsmötesförhandlingar kommer fotograf Roger Bengtsson att berätta till sitt bildspel om ”Sardinien”.
Därefter presenteras resultatet av 2022 års Klubbmästerskap av
Magnus Karlsson, ordförande i fotoklubbens jurygrupp.