Torsdag 23 oktober

Blixtfoto

Tid och plats: Torsdag 23 oktober klockan18.30, IOGT-huset, Torggatan 5.

Det är mörkt ute och dags att ta fram blix­tarna. I kväll ges möjlighet att skaffa sig  grund­läggande kun­skaper eller fördjupa de man re­dan har. Vi tar upp en del teori men det ges så klart möjlighet att testa i praktiken också.