I gatlyktans sken

Fototävling 1/4-30/11

Falkenbergs kommun 2023 i skenet av det offentliga ljuset.

Dagens miljöer kommer bli historia liksom gårdagens. Som ett led i att samla bilder för kommande generationer att se och forska kring, finns hela tiden ett intresse hos Rian att samla bilder från både miljöer och verksamheter i Falkenbergs kommun.

I ett samarrangemang med Falkenbergs Fotoklubb utlyser Rian fototävlingen ”I gatlyktans sken”.

Fotografera din omgivning, platser, aktiviteter och verksamheter i skenet av befintlig belysning. I begreppet gatlykta inbegriper vi även parkbelysning, fasadbelysning, industribelysning, idrottsplatsbelysning, neonljus, allt som kastar ett ljus över miljöer, aktiviteter och verksamheter.

Fortsätt läsa…

Fototävling

Samarbete mellan RIAN designmuseet och Falkenbergs fotoklubb.

På elskåpen runt om i Falkenbergs innerstad hittar Du bilder från förr. Tidsdokument över stadsmiljön. De flesta bilder finns på platsen de visar, andra bilder sitter på skåp i närområdet av det de visar. Har Du inte noterat det redan föreslår vi en vandring genom staden för att titta på elskåp. Det är dessutom så att ytterligare några elskåp inom kort kommer prydas med bilder från förr.

Elskåp med bild. Foto: Rian
Elskåp med bild. Foto från Rian designmuseum.

Nu vill vi med en fototävling skapa nutida dokumentation. I samband med Arkivens dag och föreläsningar om och visning av arbetet med digitala bildarkiv på Rian lördag den 12 november kl utlyser vi därför en fototävling.

Välj ut tre platser i staden som finns dokumenterade på elskåpen och ta bilder som speglar platsen idag.

Fortsätt läsa…

Luciafika och bildspel

9 december, torsdag

Sista träffen för året och sista dag för inlämning av bilder till klubbmästerskapet. Under kvällen utlovas Luciafölje med tärnor, luciafika och bildspel med foton från medlemmarna på temat ”Året som gått”.
Max 6 bilder/medlem skickas in till falkenbergs.fotoklubb@gmail.com senast den 5 december.

Hallands konstmuseum

17 november, onsdag – Obs!

Vi besöker Hallands konstmuseum och lyssnar till föreläsning om abstrakt fotokonst/konst med Camilla Rosberg (konstnär) och Mattias Johansson (intendent, Hallands konstmuseum). Därefter visas muséets kylda magasin, fotosamlingar och vi kan även se pågående utställning med naturfotograf Sven Gillsäter.

Vi träffas kl.18:30 på museet.

Fotovisning, ”Blixt i skogen”

4 november, torsdag

Visning av bilderna från 28 oktober ”Blixt i skogen”. Visning i klubblokalen på ABF. Bilderna skickas in till falkenbergs.fotoklubb@gmail.com senast den 2 november.

Blixt i skogen

28 oktober, torsdag

Vi åker till den vindpinade skogen vid Suseåns mynning (norra sidan) och fotograferar i mörkret med hjälp av några ljuskällor. Ta med ficklampa, pannlampa, ljuslykta etc för att skapa spännande effekter. Vi träffas kl.18:00 på parkeringen vid skogen.

Bildserie, ”Min vardag”

5 oktober, tisdag

Fotografera din vardag och presentera med 8 bilder. Bilderna ska vara tagna under ett och samma dygn. Bildserien mailas senast den 3 oktober med eller utan bildtext till falkenbergs.fotoklubb@gmail.com som sedan presenteras via Teams. Flest röster för bästa vardagsskildring blir korad till ”Vardagsmästare”.

Digital kurs, del 1 och 2 i kamera- och fotografiteknik

4 och 11 september, lördag kl.13:00 – 16:00

Inför kursen har deltagarna möjlighet att skicka in frågor ca en vecka i förväg där svaren ges (av kursledarna Calle och Magnus) under kursens gång.

Inför del 2 får kursdeltagarna övningsuppgifter att lösa.

About: Falkenbergs Fotoklubb

Website:
Bio: