I gatlyktans sken

Fototävling 1/4-30/11

Falkenbergs kommun 2023 i skenet av det offentliga ljuset.

Dagens miljöer kommer bli historia liksom gårdagens. Som ett led i att samla bilder för kommande generationer att se och forska kring, finns hela tiden ett intresse hos Rian att samla bilder från både miljöer och verksamheter i Falkenbergs kommun.

I ett samarrangemang med Falkenbergs Fotoklubb utlyser Rian fototävlingen ”I gatlyktans sken”.

Fotografera din omgivning, platser, aktiviteter och verksamheter i skenet av befintlig belysning. I begreppet gatlykta inbegriper vi även parkbelysning, fasadbelysning, industribelysning, idrottsplatsbelysning, neonljus, allt som kastar ett ljus över miljöer, aktiviteter och verksamheter.

Tävlingen pågår mellan 1 april – 30 november. Du fotograferar digitalt med kamera eller mobilkamera. Skicka in tre bilder till jury@falkenbergsfotoklubb.se  Fotoklubbens jurygrupp bedömer bilderna och utser pristagare. Priserna i tävlingen består av presentkort.

Alla eller ett urval av inskickade bilder kommer ställas ut i Kuben under februari 2024.

Regler för fototävlingen ”I gatlyktans sken”

  • Bilderna ska vara tagna i Falkenberg kommun.
  • Du kan delta med bilder tagna med mobiltelefon eller digitalkamera.
  • Du får skicka in högst tre digitala bilder till tävlingen.
  • Du är ansvarig för att de bilder som skickas in inte kränker någon annans rättigheter eller är olagliga på något sätt.
  • När Du skickar in dina bilder till jury@falkenbergsfotoklubb.se , måste Du ange namn, telefon och e-postadress samt platsen där bilden är tagen.
  • Genom att skicka in bilder till tävlingen ger Du Rian rätten att använda fotona i egen verksamhet och att lägga in dem i Rians fotodatabas, till slut ut på Digitalt Museum.
  • Bedömningen av vinnarna kommer att baseras på kreativitet, estetik, originalitet/autenticitet och hur väl bilderna passar in på temat ”I gatlyktans sken”.
  • Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Vinnarna kommer att kontaktas via e-post eller telefon och informeras om prisutdelning i Kuben, Falkenbergs stadshus. Utställda foton kommer att kunna hämtas på museet Rian när utställningen i Kuben avslutats.